جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

هادی معتمدیان

اطلاعات پروژه

نام مالک :

هادی معتمدیان

وضعیت اجرا :

در حال اجرا

متراژ :

تعداد طبقات :

شماره پرونده :

10029306

منطقه :

1

آدرس :

نیاوران، خیابان شهید صادقی قمی، خیابان بوکان، خیابان کوهستان، خیابان کوهسار، پلاک 3

گـــالـری