پروژه ولی اله محمودی

اطلاعات پروژه

نام مالک :

ولی اله محمودی

وضعیت اجرا :

اتمام پروژه

متراژ :

2695

تعداد طبقات :

شماره پرونده :

20005438

منطقه :

آدرس :

خیابان آسمان دوازدهم شرقی، خیابان گل پرور، بن بست آسمان نهم شرقی، پلاک 34

گـــالـری