پروژه اصغر سلیمی

اطلاعات پروژه

نام مالک :

اصغرسلیمی

وضعیت اجرا :

در حال اجرا

متراژ :

2,240

تعداد طبقات :

8

شماره پرونده :

140027542

منطقه :

14

آدرس :

محلاتی خ میر هاشمی نبش کوچه عسگری پ 52و 57

گـــالـری