پروژه اهرام سخت پیکر

اطلاعات پروژه

نام مالک :

اهرام سخت پیکر

وضعیت اجرا :

در حال اجرا

متراژ :

5,028

تعداد طبقات :

12

شماره پرونده :

20020159

منطقه :

2

آدرس :

میدان آزادی بلوار محمدعلی جناح کوچه صفا پ2

گـــالـری