جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پروژه رستم زاده

اطلاعات پروژه

نام مالک :

رستم زاده

وضعیت اجرا :

در حال اجرا

متراژ :

5,890

تعداد طبقات :

10

شماره پرونده :

50003013

منطقه :

5

آدرس :

انتهای اشرفی اصفهانی شهرک نفت نبش کوچه پانزدهم

گـــالـری