جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پروژه سمیعی

اطلاعات پروژه

نام مالک :

سمیعی

وضعیت اجرا :

در حال اجرا

متراژ :

2,519

تعداد طبقات :

9

شماره پرونده :

140046103

منطقه :

14

آدرس :

خ پیروزی خ پرستار خنساجی پ70

گـــالـری