پروژه سپه دوست

اطلاعات پروژه

نام مالک :

سپه دوست

وضعیت اجرا :

اتمام پروژه

متراژ :

11,287

تعداد طبقات :

6

شماره پرونده :

90007092

منطقه :

9

آدرس :

متری جی خ حاجیان خ کاووسی خ جدیدی پ

گـــالـری