جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پروژه غفارخانی

اطلاعات پروژه

نام مالک :

غفارخانی - (ناظر: شرکت سازه پایدار فاطر)

وضعیت اجرا :

در حال اجرا

متراژ :

4,900

تعداد طبقات :

9

شماره پرونده :

210033846

منطقه :

21

آدرس :

تهران سر بلوار لاله کوچه امید پ15

گـــالـری