پروژه غفاری

اطلاعات پروژه

نام مالک :

غقاری

وضعیت اجرا :

اتمام پروژه

متراژ :

2,020

تعداد طبقات :

7

شماره پرونده :

190012137

منطقه :

19

آدرس :

خانی آباد نو-نبش کوچه 51 -پلاک 238

گـــالـری