پروژه قوه قضائیه

اطلاعات پروژه

نام مالک :

قوه قضائیه

وضعیت اجرا :

در حال اجرا

متراژ :

1,230,000

تعداد طبقات :

36

شماره پرونده :

220014241

منطقه :

22

آدرس :

بزرگراه خرازی روبروی ایران مال

گـــالـری