جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پروژه نادری

اطلاعات پروژه

نام مالک :

نادری

وضعیت اجرا :

اتمام پروژه

متراژ :

6,226

تعداد طبقات :

9

شماره پرونده :

200066011

منطقه :

20

آدرس :

شهر ری خیابان قم پلاک 200

گـــالـری