ژوان پارک

اطلاعات پروژه

نام مالک :

هرمز رضوی

وضعیت اجرا :

اتمام پروژه

متراژ :

14510

تعداد طبقات :

16

شماره پرونده :

منطقه :

1

آدرس :

ولنجک

گـــالـری