جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پروژه گائینی

اطلاعات پروژه

نام مالک :

گائینی

وضعیت اجرا :

اتمام پروژه

متراژ :

6800

تعداد طبقات :

شماره پرونده :

20000227

منطقه :

آدرس :

گـــالـری