جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

امکان افزایش مضاعف حق‌الزحمه‌

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ، دکتر حمزه شکیب رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به حق‌الزحمه مهندسان ساختمان افزود: تعرفه، بحث روز و دغدغه اصلی اعضای سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان است. در همین خصوص شورای مرکزی دوره نهم […]