جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

امکان تغییرات در پروانه اشتغال به کار مهندسی اشخاص حقوقی طراح و ناظر

سرپرست معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران طی نامه ای درخصوص امکان تغییرات در پروانه اشتغال به کار مهندسی اشخاص حقوقی طراح و ناظر اعلام کرد : به منظور تسهیل شرایط احراز صلاحیت اشخاص حقوقی ارائه دهنده خدمات طراحی و نظارت ساختمانها، بدینوسیله کلیه اشخاص حقوقی دارنده صلاحیت مذکور صرفاً […]