جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

حداکثر مدت قراردادهای موقت ۴ سال تعیین شد

حداکثر مدت قراردادهای موقت ۴ سال تعیین شد درراستای اصلاحات بندهایی از قانون کار بیشینه مدتی که می‌توان با کارگران مشمول قانون کار قرارداد مدت موقت منعقد کرد چهار سال خواهد بود و بعد از آن، قرارداد موقت به حالت دائمی در خواهد آمد. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از ایام هفته کارگری […]