دکتر شکیب: کمیته راهبردی نظارت بر عملکرد سازمان نظام مهندسی استان‌ها با هدف اصلاح امور شکل می‌گیرد

بنا به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، دکتر حمزه شکیب رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اعلام خبر تشکیل «کمیته راهبردی نظارت بر عملکرد سازمان نظام مهندسی استان‌ها» از سوی شورای مرکزی اظهار داشت: یکی از وظایف اصلی رییس و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، نظارت بر عملکرد […]